Hudba

chvály a uctívání

Bůh přebývá ve chválách svého lidu (Žalm 22,4). Je samozřejmě všudypřítomný (Žalm 139), ale během chvály a uctívání se Jeho přítomnost manifestuje. Proto také hledá ty, kteří Ho budou uctívat v Duchu a Pravdě (Jan 4,24). Touží se totiž projevovat, mluvit ke svému lidu a dotýkat se ho svou láskou a mocí. 

V TCV byly díky silně inspirativní přítomnosti Ducha svatého a otevřenosti mnohých srdcí přijaty již stovky mocných, Bohem pomazaných původních písní, z nichž mnohé se staly skutečnými hity, které znají tisíce lidí po celé zemi. 

BŮH JE DUCH A TI, KDO HO UCTÍVAJÍ, HO MUSÍ UCTÍVAT V DUCHU A V PRAVDĚ.

 JAN 4,24

hlas probuzení

Duchovní platformou spojující chválicí a uctívací týmy z místních církví TCV je Hlas probuzení. Jde o skupinu vedoucích a hudebníků, kteří slouží hudbou jak na pravidelných shromážděních TCV, tak na touto církví pořádaných konferencích a festivalech.

Specifikem našich shromáždění je, že prakticky všechny ze stovek užívaných písní, nebyly převzaty, nýbrž přijaty jednotlivými členy tohoto uskupení. V minulosti vyšlo na CD nosičích několik alb s autorskými písněmi členů Hlasu probuzení. Ať už se jedná o živé nahrávky či o studiové projekty, mocné pravdy Božího slova obsažené v textech písní umocněné Duchem Svatým (Jan 4,24) inspirovanými melodiemi zprostředkovává silný a nezapomenutelný prožitek úžasné Boží přítomnosti.

Mnohé jednotlivé písně či celé bloky chval a uctívání si můžete vychutnat na YouTube kanále Hlasu probuzení.

Ukázky:

Album Zpívám haleluja

Záznam Chvály FSD, 2020

záznam chvály fsd, 2017

team4d

V roce 2007 založilo několik členů Brněnského TCV hudební skupinu Team4D s tvrdším rockovějším zvukem a zaměřením na mladou generaci jak věřících, tak nevěřících. Tato dnes již celonárodně známá křesťanská hudební skupina přináší pod vedením Tomáše Prudila živě i online silnou a kvalitní křesťanskou hudbu široké veřejnosti, zejména mladým lidem. 

Videa této křesťanské kapely s desetitisíci zhlédnutí si můžete užít na jejich YouTube kanále Team4D.

BŮH SE ZJEVUJE VE CHVÁLE A UCTÍVÁNÍ